Szanowni Państwo, Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 1 lipca 2022 r. Fortum Silesia S.A. wprowadziła nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z którą wzrost opłaty za ciepło wyniesie średnio 32,7%.

Jednocześnie informujemy, iż dostawca ciepła – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bytomiu, reagując na  wielokrotnie podejmowane przez bytomskie spółdzielnie działania mające na celu negocjacje cen energii cieplnej, jak również wysoki wzrost taryfy wytwórcy ciepła tj. Fortum Silesia S.A., nie zwiększył stawek przesyłowych dla ciepła.

W związku z powyższym, zmieniona taryfa skutkować będzie wzrostem ceny ciepła o około 24%.

Taryfy dla ciepła- Fortum Silesia SA