W dniu 14 czerwca odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cześć Arki Bożka – wyjątkowego Ślązaka, jednego z czołowych działaczy Górnego Śląska.

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli przedstawiciele wielu organizacji i instytucji działających na terenie Śląska oraz Prezes Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Andrzej Panek.

Uroczystości odbyły się pod patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Pana Piotra Zgorzelskiego – zgodnie z ceremoniałem wojskowym.