Szanowni Mieszkańcy, Zarząd BSM informuje, że do skrzynek Mieszkańców posiadających spółdzielcze prawo własnościowe oraz lokatorskie prawo do lokalu trafią ankiety dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw. Obowiązek wypełnienia ankiety wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgłoszenie źródła ciepła i spalania paliw dotyczy właścicieli nieruchomości oraz zarządców.

Zebrane od Państwa dane zostaną wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wypełniając tym samym obowiązek ustawowy.

Wypełnione ankiety należy złożyć w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Kolejowa 1A, w rejonowej Administracji lub przesłać na adres e-maila zarz@bsm.bytom.pl

Termin złożenia/przesłania ankiety: do 20 maja 2022 roku.

Ankiety dotyczą zarówno centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej.

Natomiast właścicielom lokali posiadającym wyodrębnioną własność przypominamy o konieczności złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła i źródła spalania paliw w terminie do 30 czerwca 2022 r. (dotyczą zarówno centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej.)

Deklarację można złożyć:

➡️W formie elektronicznej – najwłaściwszy sposób, umożliwiający proste i szybkie wypełnienie dokumentu bez wychodzenia z domu. Deklaracje w formie elektronicznej składane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

➡️W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2.

Poniżej przekazujemy adres strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na którym znajduje się film instruktarzowy „Jak złożyć deklarację” oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

ttps://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Ankieta do pobrania znajduje się TUTAJ.