W związku z nieudostępnieniem lokali do wymiany wodomierzy w dwóch wcześniej wyznaczonych terminach w załączeniu przekazujemy harmonogram wymiany wodomierzy w III terminie:

ADM Adres godz. Data
2 Mazurska 27 9.00 -9.30 2022-03-24
2 Mazurska 29 9.30 -10.00 2022-03-24
2 Małachowskiego 5 10.00 – 10.30 2022-03-24
2 Małachowskiego 7 10.00 – 10.30 2022-03-24
2 Małachowskiego 8 10.30-11.00 2022-03-24
2 Małachowskiego 10 10.30-11.00 2022-03-24
2 Małachowskiego 12 11.00-11.30 2022-03-24
2 Podhalańska 3 14.00 – 14.30 2022-03-24
2 Podhalańska 5 14.30 – 15.00 2022-03-24
2 Podhalańska 7 15.00 – 15.30 2022-03-24
2 Bałtycka 2 15.30 – 17.00 2022-03-24
2 Zabrzańska 74 14.30 – 15.00 2022-03-25
2 Zabrzańska 80 14.30 – 15.00 2022-03-25
2 Zabrzańska 82 14.30 – 15.00 2022-03-25
2 Zabrzańska 84 14.30 – 15.00 2022-03-25
2 Podhalańska 20 15.00-15.30 2022-03-28
2 Podhalańska 24 15.30-16.00 2022-03-28
2 Podhalańska 26 16.00-16.30 2022-03-28
2 Podhalańska 30 15.00-16.00 2022-03-28
2 Podhalańska 44 15.30-16.30 2022-03-28
2 Wróblewskiego 19 15.00-15.30 2022-03-29
2 Wróblewskiego 25 15.30-16.00 2022-03-29
2 Wróblewskiego 10 15.00-15.30 2022-03-29
2 Wróblewskiego 12 15.30-16.00 2022-03-29

Szczegółowa informacja, których lokali przedmiotowa wymiana dotyczy zostanie przekazana lokatorom pisemnie oraz poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń na tablicach ogłoszeń.

Możliwa zmiana terminu, do uzgodnienia pod numer tel. 572 559 622, dostępny w godz. 9.00 – 14.00.

W związku z powyższym prosi się Państwa o umożliwienie monterom wymiany wodomierzy oraz zapewnienie dostępu do miejsc, w których będą one zamontowane.

Jednocześnie informujemy, że właściciele lokali nieopomiarowanych, cały czas mają możliwość instalacji wodomierzy, do czego Państwa zachęcamy. Prace będą przeprowadzane przez firmę Ista Polska Sp. z o. o.

Podkreślamy, iż wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym, a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19.

PROSIMY PAMIĘTAĆ!

Monterzy nie pobierają od Mieszkańców żadnych opłat za montaż wodomierzy!

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, współpracę oraz odpowiedzialność w zachowaniu reżimu sanitarnego.