Szanowni Mieszkańcy budynku przy ul. Orzegowska 22 i 24 –  Zarząd BSM informuje, że z przyczyn niezależnych od Spółdzielni (COVID-19), planowana w dniu 21 lutego 2022 r. wymiana wodomierzy przez – Firmę ISTA odbędzie się w innym terminie, o czym zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.