Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż w 2022 roku w dalszym ciągu będzie realizowana wymiana wodomierzy, w związku z upływem okresu ważności ich legalizacji.

Prace te będą przeprowadzane sukcesywnie przez firmę Ista Polska Sp. z o. o. O terminie wymiany wodomierzy zostaną Państwo powiadomieni na 7 dni przed ich planowaną wymianą poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń na tablicach ogłoszeń. W przypadku braku obecności w pierwszym terminie planowanej wymiany wodomierzy, zostanie wyznaczony drugi termin, o czym zostaną Państwo również poinformowani. Natomiast kolejny termin wymiany wodomierzy w lokalach wcześniej nieudostępnionych ustala się indywidualnie, za dodatkową opłatą, na podstawie zawartej umowy z firmą Ista Polska Sp. z o.o.

W związku z koniecznością przeprowadzenia w/w prac prosi się Państwa o umożliwienie monterom wymiany wodomierzy oraz zapewnienie dostępu do miejsc, w których będą one zamontowane.

Jednocześnie informujemy, że właściciele lokali nieopomiarowanych, cały czas mają możliwość instalacji wodomierzy, do czego Państwa zachęcamy.

Podkreślamy, iż wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym, a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19.

PROSIMY PAMIĘTAĆ! Monterzy nie pobierają od Mieszkańców żadnych opłat za montaż wodomierzy!

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, współpracę oraz odpowiedzialność w zachowaniu reżimu sanitarnego.

W załączeniu wykaz nieruchomości przeznaczonych do wymiany w 2022 r.

ADM 1 ADM 2 ADM 3 ADM 4 ADM 5
Orzegowska 56 Zabrzańska 86 Arki Bożka 5 Woj.Polskiego 4 Wyzwolenia 22-24
Orzegowska 74-80 Zabrzańska 88 Arki Bożka 8 Woj.Polskiego 6 Wyzwolenia 56-58
Godulska 3 Zabrzańska 90 Chorzowska 37 Alojzjanów 34  
Godulska 4 Zabrzańska 92 Chorzowska 33 Sokoła 16-20  
A.Piątka 25 Małachowskiego 9 Chorzowska 27b Sokoła 9  
Grota Roweckiego 19 Małachowskiego 9a Cyryla i Metodego 3A Witczaka 70- 72  
Grota Roweckiego 25 Małachowskiego 14-16 Ostatnia 2 B Matejki 13  
Grota Roweckiego 27 Małachowskiego 18-20 Ostatnia 2 C Matejki 16-18  
Grota Roweckiego 29 Mazurska 11-13 Ostatnia 2 D Piłsudskiego 69a  
Orzegowska 20 H Wróblewskiego 2- 4 Pl.Grunwaldzki 8-8a  
Orzegowska 22 H Małachowskiego 6 Kossaka 23-25  
Orzegowska 24 Mazurska 1 Pl.Akademicki 2  
Orzegowska 26 Mazurska 5 Witczaka 41 H  
Mazurska  37  
Podhalańska 9  
Podhalańska 11  
Podhalańska 38-40  
Małachowskiego 1  
Małachowskiego 3  
Wróblewskiego 5- 7  
Wróblewskiego 11- 13  
Wróblewskiego 19- 21  
Wróblewskiego 9