Administracja nr 3 zakończyła prace brukarskie wraz z postawieniem nowych wiat śmietnikowych dla nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 26 – 26C oraz Świętego Cyryla i Metodego 3,3A. Wiaty śmietnikowe zostały oddane do użytkowania Mieszkańcom ww. nieruchomości. Tym samym zakończyliśmy w zasobach Administracji nr 3 proces tworzenia miejsc składowania odpadów. Wszystkie nieruchomości zostały w nie wyposażone.