W zasobach Administracji nr 3 rozpoczęły się prace polegające na remoncie klatek schodowych wraz z białkowaniem ganków piwnicznych przy ulicy Adamka 22E oraz Adamka 28B. Wykonawcą robót jest firma „SEGURO” Sp. z o.o.