Szanowni Mieszkańcy, Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż rozpoczęły się prace związane z wymianą podzielników kosztów centralnego ogrzewania, rozliczanych przez firmę Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.

Ponadto zawiadamiamy, iż w lokalach zostaną wymienione również zawory termostatyczne wraz z głowicami.

Prace te będą przeprowadzane sukcesywnie przez firmę Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.

O terminie wymiany zostaną Państwo powiadomieni na 7 dni przed ich planowaną wymianą poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w budynkach.

W przypadku braku obecności w pierwszym terminie planowanej wymiany urządzeń, zostanie wyznaczony drugi termin, o czym zostaną Państwo również poinformowani. Zawiadamiamy, iż trzeci termin wymiany w lokalach wcześniej nieudostępnionych ustala się indywidualnie, za dodatkową opłatą, na podstawie zawartej umowy z firmą Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.

Gdy ktoś z Państwa nie będzie mógł być obecny w ustalonym terminie wymiany lub będzie objęty kwarantanną/osoby w trakcie izolacji, prosimy o telefoniczny kontakt ze Spółdzielnią, w celu ustalenia terminu montażu. Numery telefonów kontaktowych będą podane w treści ogłoszenia.

W związku z koniecznością przeprowadzenia w/w prac prosi się Państwa o umożliwienie monterom wymiany urządzeń oraz zapewnienie dostępu do miejsc, w których będą one zamontowane.

Wykaz zasobów BSM objętych wymianą podzielników oraz zaworów termostatycznych wraz z głowicami w 2021 r.:

 

Lp. Ulica
1 Alojzjanów 30A
2 Witczaka 39
3 Chorzowska 53
4 Chorzowska 55
5 Arki Bożka 9/II
6 Bałtycka 2
7 Wróblewskiego 10-12
8 Podhalańska 11
9 Podhalańska 38-40
10 Orzegowska 26
11 Grota-Roweckiego 8