Szanowni Mieszkańcy, Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż w związku z obowiązkiem przeprowadzenia legalizacji wodomierzy, w lokalach w których wodomierze zostały zainstalowane w latach 2015 oraz 2016 r. zostanie przeprowadzona ich wymiana. Prace te będą przeprowadzane sukcesywnie przez firmę Ista Polska Sp. z o. o.

O terminie wymiany wodomierzy zostaną Państwo powiadomieni na 7 dni przed ich planowaną wymianą poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w budynkach.

W przypadku braku obecności w pierwszym terminie planowanej wymiany wodomierzy, zostanie wyznaczony drugi termin, o czym zostaną Państwo również poinformowani. Zawiadamiamy, iż trzeci termin wymiany wodomierzy w lokalach wcześniej nieudostępnionych ustala się indywidualnie, za dodatkową opłatą, na podstawie zawartej umowy z firmą Ista Polska Sp. z o.o.

Gdy ktoś z Państwa nie będzie mógł być obecny w ustalonym terminie wymiany lub będzie objęty kwarantanną/osoby w trakcie izolacji, prosimy o telefoniczny kontakt ze Spółdzielnią, w celu ustalenia terminu montażu. Numery telefonów kontaktowych będą podane w treści ogłoszenia.  

W związku z koniecznością przeprowadzenia w/w prac prosi się Państwa o umożliwienie monterom wymiany wodomierzy oraz zapewnienie dostępu do miejsc, w których będą one zamontowane. Jednocześnie informujemy, że właściciele lokali nieopomiarowanych, cały czas mają możliwość instalacji wodomierzy, do czego Państwa zachęcamy.

Wykaz budynków planowanych do wymiany wodomierzy w 2021 roku:

Wykaz 1

Wykaz 2