W zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się około 111 dźwigów osobowych (wind) które, jak każde urządzenie techniczne, wymagają nie tylko konserwacji, ale też okresowych przeglądów technicznych.

Dźwigi traktowane są w sposób szczególny.

Przeglądy techniczne wykonywane są przez państwową, akredytowaną instytucję powołaną do sprawowania nadzoru w zakresie bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń, czyli Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Okresowo, najczęściej raz w roku, każda winda podlega szczegółowemu przeglądowi wykonanemu przez inspektora UDT, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości, wydaje zalecenia lub też nakazy wykonania prac mających zapewnić bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji. Po szczegółowej analizie technicznej oraz ekonomicznej, biorąc pod uwagę zarówno zalecenia i nakazy UDT, opinie firm konserwujących oraz inspektora nadzoru do spraw dźwigowych BSM, podjęto w 2020 roku decyzję o wymianie oraz kompleksowej modernizacji tych wind, których dalsze remonty są nieopłacalne technicznie i ekonomicznie.

W 2020 roku rozpoczęto kompleksową wymianę wind w największym budynku będącym w zasobach BSM przy ul. Chorzowskiej 12a. Pierwsza z dwóch wind, osobowo-towarowa, została oddana do użytkowania w grudniu 2020 roku, druga z nich na początku marca 2021 roku. Dzięki wymianie zwiększyła się zarówno wielkość kabin, jak i udźwig obu wind. Zastosowaniu urządzeń o wysokiej efektywności energetycznej przekłada się na mniejsze zużycie energii, a nowoczesna konstrukcja napędu zapewnia szybszą i cichszą jazdę. Kabiny zostały dostosowane dla osób niepełnosprawnych, widna osobowo-towarowa również może służyć do przewozu towarów, a dodatkowym bonusem jest poprawa estetyki kabin.

W 2021 i 2022 roku planowana jest kompleksowa wymiana 7 oraz modernizacja 6 dźwigów osobowych. Obecnie BSM jest na etapie zbierania ofert od wykonawców. Po jego wyłonieniu Mieszkańcy wytypowanych budynków zostaną powiadomieni o terminach wykonania prac. Na dalsze lata planowana jest wymiana najstarszych dźwigów, których okres użytkowania dobiega końca, o czym będziecie Państwo sukcesywnie informowani.