wszystkim Mamom

składamy najserdeczniejsze życzenia!

Wielu powodów do radości,

dni pełnych uśmiechu,

zdrowia, a także poczucia dumy

płynącej z trudu wychowania.

Zarząd i Pracownicy BSM