Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia, że piątek 04 czerwca 2021 r. będzie W BYTOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DNIEM WOLNYM OD PRACY (w zamian za złożone wnioski urlopowe pracowników).

BEZ ZMIAN DYŻURY TELEFONICZNE POD NUMERAMI: 32 / 281–33–55; oraz 784-389-243 BĘDZIE PEŁNIĆ CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE BSM