Zarząd BSM informuje, że w związku z Uchwałą nr XXXVI/506/20 Rady Miejskiej w Bytomiu, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty, z dniem 01 lutego 2021 r. nastąpi zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, nowa stawka będzie wynosić 24,50 zł/m-c.

W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej będzie wynosić 49,- zł/m-c.