SZANOWNI MIESZKAŃCY

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Zarząd BSM uprzejmie informuje, iż Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa zostaje wyłączona z kontaktów osobistych z osobami z zewnątrz do odwołania.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH:

Biuro Zarządu – (32) 281-12-91
Administracja nr 1 – (32) 281-76-70
Administracja nr 2 – (32) 386-10-83
Administracja nr 3 – (32) 282-25-12
Administracja nr 4 – (32) 281-45-45
Administracja nr 5 – (32) 810-14-99

Dyżury telefoniczne pod numerami (32) 281-33-55 oraz +48 784-389-243
pełni całodobowe Pogotowie Techniczne

E-MAILOWYCH:

zarz@bsm.bytom.pl

W sprawach niecierpiących zwłoki, a wymagających kontaktu osobistego w BSM, prosimy umawiać się telefonicznie.

Ewentualną korespondencję pisemną osoby zainteresowane mogą umieszczać w skrzynkach znajdujących się przed wejściem do każdej administracji.

Wyjątek stanowią awarie oraz zdarzenia zagrażające życiu lub zdrowiu.

Podjęcie powyższych działań jest podyktowane zwiększeniem bezpieczeństwa Mieszkańców i Pracowników BSM.