W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Zarząd BSM uprzejmie informuje, iż Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa wprowadza ograniczenia związane z obsługą z osobami z zewnątrz do odwołania.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH LUB EMAILOWYCH

Biuro Zarządu – (32) 281-12-91 zarz@bsm.bytom.pl
Administracja nr 1 – (32) 281-76-70 adm1@bsm.bytom.pl
Administracja nr 2 – (32) 386-10-83 adm2@bsm.bytom.pl
Administracja nr 3 – (32) 282-25-12 adm3@bsm.bytom.pl
Administracja nr 4 – (32) 281-45-45 adm4@bsm.bytom.pl
Administracja nr 5 – (32) 810-14-99 adm5@bsm.bytom.pl
Spółdzielczy Klub „Relaks” – (32) 281-20-37 relaks@bsm.bytom.pl
Spółdzielczy Klub „Sezam” – (32) 282-25-10 kontakt@klubsezam.bsm.bytom.pl
Dyżury telefoniczne pod numerami (32) 281-33-55 oraz +48 784-389-243 pełni całodobowe Pogotowie Techniczne email: pogotowietechniczne@bsm.bytom.pl
W sprawach niecierpiących zwłoki, a wymagających kontaktu osobistego w BSM, prosimy umawiać się telefonicznie.
Ewentualną korespondencję pisemną osoby zainteresowane mogą umieszczać w skrzynkach znajdujących się przed wejściem do każdej administracji.