Zakończyła się budowa parkingu przy ul. Gen. Grota-Roweckiego na Administracji nr 1. Jego otwarcie i oddanie do użytku nastąpiło 1 września 2020 r.
Parking jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc postojowych mają Mieszkańcy zasobów Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
O przydział miejsca postojowego na Parkingu mogą ubiegać się osoby, które złożyły pisemny wniosek lub zostały wpisane do rejestru Użytkowników prowadzonego przez Spółdzielnię.