W dniu 1 lipca 2020 roku, na placu pomiędzy budynkami przy ul. Matejki 18a i Piłsudskiego 69a odbyło się spotkanie Mieszkańców z pracownikami Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (PEC) w Bytomiu w sprawie przyłączania budynków do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Planowana dostawa ciepła ma się rozpocząć z początkiem sezonu grzewczego 2021/2022.

Realizacja zadania ma na celu:

 • likwidację niskiej emisji z palenisk domowych,
 • realizację Uchwały Antysmogowej dla województwa śląskiego z kwietnia 2017 roku,
 • poprawienie komfortu życia mieszkańców.

Uchwała Antysmogowa wprowadziła obostrzenia dotyczące jakości i rodzajów paliw stałych do stosowania jak również określiła terminy likwidacji starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe, począwszy od 01 stycznia 2022 roku. W przypadku niestosowania się do zapisów Uchwały stosowane będą kary administracyjne.

PEC w 2019 roku pozyskał środki na rozbudowę sieci wraz z instalacją kompletnych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych, m. in. należących do BSM. W najbliższych latach nie przewiduje się udzielania dotacji na cele związane z likwidacją niskiej emisji i w przypadku podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej całkowite koszty będą ponosić mieszkańcy.

Zadanie ma obejmować:

 • budowę sieci ciepłowniczej, adaptację pomieszczenia w budynku pod węzeł cieplny wraz z dostawą kompletnego węzła cieplnego – wszystkie koszty ponoszone są przez PEC z uzyskanej dotacji unijnej;
 • budowę wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku:
  • opracowanie dokumentacji technicznej – koszty z funduszu remontowego nieruchomości,
  • budowa wewnętrznej instalacji c.o.: rozprowadzenia w piwnicach oraz piony na klatce schodowej – koszty z funduszu remontowego nieruchomości,
  • budowę wewnętrznej instalacji c.o. lokatorskiej (jeżeli będzie potrzebna) – finansowana przez lokatora.

Istniejące instalacje lokatorskie, jeżeli są technicznie sprawne, mogą być wykorzystane i wówczas koszt podłączenia mieszkania znacznie się zmniejszy. Dla każdego mieszkania zostanie sporządzony projekt i kosztorys niezbędnych prac a ich rozliczenie nastąpi po oddaniu instalacji do użytku. Istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.

Przypominamy, że jest to jedyna i niepowtarzalna okazja, by ze środków unijnych i małymi nakładami finansowymi podłączyć ciepło systemowe do budynku.

W przypadku pytań dotyczących przyłączenia Państwa budynku do sieci prosimy o kontakt z Działem Technicznym Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (centrala BSM tel. +32 281-12-91).