Szanowni Państwo, ze względu na coraz częściej występujące przypadki wykonywania prac bez dokonania uzgodnień z działem Technicznym Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej chcielibyśmy przypomnieć, że uzgodnienia takie są obowiązkowe.

W przypadkach gdy zakres i charakter prac budowlanych czy instalacyjnych w mieszkaniu jest zgodny zarówno z przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz jest dostosowany do stanu technicznego budynku uzgodnienia takie są wydawane praktycznie „od ręki”. Chcemy podkreślić, że uzgodnienia są konieczne celem zapewnienia zarówno Państwu jak sąsiadom bezpieczeństwa zarówno w trakcie prac jak i po ich wykonaniu. Poniżej chcielibyśmy przedstawić kilka najbardziej rażących naruszeń mogących skutkować, w najbardziej skrajnych przypadkach, narażeniem zdrowia i życia swoim i swoich sąsiadów.

Instalacja elektryczna

Każda przeróbka wymaga uzgodnienia celem wcześniejszego sprawdzenia czy istniejąca instalacja, zarówno w mieszkaniu jak i w budynku, pozwala na podłączenie dodatkowych urządzeń elektrycznych. Przeróbka wewnętrznej instalacji elektrycznej w mieszkaniu musi być wykonana przez osobę z uprawnieniami, która po jej wykonaniu dokona prawidłowego odbioru instalacji. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może doprowadzić do porażenia i/lub pożaru.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Należy zwracać uwagę na odpowiednie zasyfonowanie odpływów kanalizacyjnych, wykonywania instalacji odpływowych z odpowiednim spadkiem, po wykonaniu instalacji wodnej wykonać próbę szczelności. Nieprzestrzeganie powyższego może spowodować zalewanie mieszkań wodą lub ściekami.

Instalacja gazowa

Praktycznie każda przeróbka instalacji gazowej (z pewnymi wyjątkami) wymaga uzgodnienia z Wydziałem Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Instalacja po wykonaniu powinna być poddana próbie szczelności zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie. Nieprawidłowe wykonanie instalacji może spowodować zagrożenie wybuchem.

Instalacja wentylacyjna i kominowa

W pomieszczeniach gdzie są użytkowane kotły grzewcze lub ogrzewacze ciepłej wody (poza elektrycznymi) konieczne jest zapewnienie odpowiedniego dopływu powietrza oraz odprowadzenia spalin. Zaślepianie bądź ograniczenie przepływu w przewodach spalinowych i wentylacyjnych jest absolutnie niedopuszczalne. Każdorazowo przed podłączeniem nowego urządzenia należy uzyskać opinię kominiarską. Nieprzestrzeganie powyższych zaleć może doprowadzić do cofania spalin i zaczadzenia siebie lub innych mieszkańców.

Roboty budowlane

W trakcie prowadzenia prac budowlanych absolutnie niedopuszczalne jest ingerowanie w strukturę budynku poprzez wyburzanie czy naruszanie ścian nośnych, które są częściami wspólnymi. Gruz z wyburzania ścian działowych (po uzyskaniu zgody z BSM) należy wynosić na bieżąco a nie składować w mieszkaniu. Brak przestrzegania powyższego może doprowadzić do katastrofy budowlanej, w skrajnych przypadkach do zawalenia się budynku.