Docieplenia budynków nie są tematem nowym; wiele z nich było wykonanych w latach 80-tych i 90-tych jednakże stosowano wówczas materiały nienajwyższej jakości z zastosowaniem zbyt małej grubości izolacji, niekiedy o grubości zaledwie 5 cm. Stosowanie okładzin z blach trapezowych, kładzionych bezpośrednio na warstwę izolacji spowodowało, po wielu latach eksploatacji, że warstwa docieplenia uległa w wielu przypadkach wykruszeniu wskutek ekspozycji na czynniki atmosferyczne, a blacha wraz z rusztem skorodowała, stwarzając zagrożenie jej oderwania od ściany budynku. Postęp w dziedzinie technologii jak też jakości i izolacyjności materiałów spowodował, że obecnie wykonanie docieplenia budynku stało się relatywnie tańsze i efektywniejsze, spełniając tym samym wymagania techniczne dotyczące izolacyjności, które na przestrzeni lat uległy znacznemu zaostrzeniu.

Dodatkowym efektem wykonania docieplenia jest poprawa estetyki budynku. Obecnie nie są już stosowane blachy trapezowe; ściany docieplone są zabezpieczane przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez tynkowanie i mogą być pomalowane na dowolny kolor.

Zarząd BSM rozpoczął działania mające na celu termomodernizację budynków o najgorszych parametrach cieplnych. W pierwszym etapie zlecono projekty dla 13 budynków. Realizacja zadania rozpocznie się już w tym roku od ul. Cichej 1a i Chorzowskiej 20.

Podstawą do podjęcia decyzji o wykonaniu docieplenia jest audyt energetyczny, który wskazuje jakie działania należy podjąć celem dostosowania budynku do obowiązujących wymagań technicznych a także stanowi podstawę dla projektu budowlanego.

Wykonanie docieplenia jest planowane w 2020 roku chociaż, jak pokazują doświadczenia ostatnich miesięcy, jego zrealizowanie jest uzależnione od czynników na jakie BSM nie ma wpływu.

Z wykonaniem docieplenia wiąże się również poprawa estetyki samego budynku. W załączeniu do niniejszej informacji otrzymują Państwo wizualizację budynku po remoncie elewacji. Z pewnością poprawa estetyki oraz zwiększenie izolacji zwiększy wycenę samego budynku jak i mieszkań się w nim znajdujących.