W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 16 maja 2020 r., zgodnie z którym od 25 maja 2020 r. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej zobowiązane są do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych, Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że z tym samym dniem przywraca się bezpośrednią obsługę klienta, przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz wymaganego dystansu fizycznego.

Realizacja powyższego jest możliwa dzięki zorganizowaniu obsługi klienta przy wydzielonych stanowiskach, z uwzględnieniem wszelkich zasad zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (dezynfekcja, maseczka na twarzy pracownika i klienta, odpowiednia odległość).

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni w dalszym ciągu zachęcamy do kontaktu telefonicznego ze Spółdzielnią oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej i drogą pocztową.

Ze swej strony pragniemy zapewnić, że wszystkie zgłoszone w powyższy sposób sprawy są sprawnie realizowane przez służby Spółdzielni.