Najmłodszych Mieszkańców naszych osiedli zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie plastycznym „Moje Osiedle – tutaj mieszkam, bawię się i uczę”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnych oraz szkół podstawowych zamieszkałych na terenie zasobów Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Tematyka: przestrzeń osiedla, czyli place zabaw, boiska, place rekreacji i sportu – wszystkie te miejsca, dzięki którym najmłodsi Mieszkańcy kreatywnie i aktywnie spędzają czas wolny.

Startujemy 26. Maja 2020 r. Zgłoszenia prac konkursowych mogą być dokonywane poprzez wrzucanie prac do skrzynek zlokalizowanych przy lokalach poszczególnych Administracji.

Szczegóły uczestnictwa i kryteria oceny zamieszczone są w poniższym Regulaminie.

Regulamin konkursu plastycznego

Załączniki