Informujemy, że Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, biorąc pod uwagę długoterminową prognozę pogody, przesunął zakończenie sezonu grzewczego na dzień 01.06.2020 r.

Powyższa informacja nie dotyczy budynku przy ul. Ostatniej 2a-d, obsługiwanego przez EC Ciepło Sp. z o.o., gdzie sezon grzewczy zakończono dnia 25.05.2020 r.