W związku z kontrolą zleconych prac przez ADM-3 firmie zewnętrznej, polegających na wyznaczeniu miejsc postojowych w zakresie malowania linii poziomych na terenach należących do BSM informujemy, że ww. roboty nie zostały odebrane przez Inspektora nadzoru budowlanego ze względu na niespełnienie warunków technicznych (wymiarów).

Jednocześnie wykonawca otrzymał polecenie ponownego wykonania prac zgodnie z zachowaniem prawidłowych odległości, co nie wiąże się z dodatkowymi dla Państwa kosztami.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.