Informujemy, że od dnia 08.05.2020r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu rozpoczyna prace związane z wymianą sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Szombierki.

Realizowane będą następujące zadania:

  1. Z1A.16, Z1B.16 – Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC-6 Rostkowskiego 5 w Bytomiu – obejmująca wymianę kanałowej zewnętrznej instalacji odbiorczej na preizolowaną sieć ciepłowniczą w rejonie ulic Wróblewskiego, Rostkowskiego oraz budowę 11 sztuk węzłów dwufunkcyjnych ( c.o. i c.w.u.) pod następującymi adresami: Wróblewskiego 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 21, 25.
  2. Z1A.17 – „Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-6 Rostkowskiego 5 w Bytomiu” – obejmująca wymianę kanałowej zewnętrznej instalacji odbiorczej na preizolowaną. Prace będą prowadzone w rejonie ulic: Podhalańska 3 – 15, Mazurska 1, 3, 5, 11, 19, 25, 31, 37, Małachowskiego 4, 6, 8, -18,
  3. Z1A.18 – „Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-3 Orzegowska 52B w Bytomiu” – obejmująca wymianę kanałowej zewnętrznej instalacji odbiorczej na preizolowaną. Prace będą prowadzone w rejonie ulic: Orzegowska 52 – 68,
  4. Z1A.19 – „Wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-1 Grota Roweckiego 31 w Bytomiu” – obejmująca wymianę kanałowej zewnętrznej instalacji odbiorczej na preizolowaną. Prace będą prowadzone w rejonie ulic: Grota Roweckiego 8 – 22, 17 – 29, Orzegowska 20 – 26, 18a, 20a.

Planowany czas zakończenia robót 31 sierpień 2020r.

Zakończenie wszystkich prac renowacyjnych 30 listopad 2020r.

Z1A.18 plan zagospodarowania terenu

Z1A.19 plan zagospodarowania terenu