Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia, że piątek – 10 kwietnia 2020 r. – będzie w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej DNIEM WOLNYM OD PRACY (w zamian za złożone wnioski urlopowe pracowników).

BEZ ZMIAN DYŻURY TELEFONICZNE POD NUMERAMI: 

32 / 281–33–55; oraz 784-389-243

BĘDZIE PEŁNIĆ CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE BSM