Dzięki wspaniałomyślności i empatii naszego darczyńcy – firmie Hebda, mamy do rozdysponowania ograniczoną liczbę maseczek. Chcielibyśmy, aby trafiły one do najbardziej zagrożonej grupy – seniorów. Jesteśmy w stanie dostarczyć maseczki bezpośrednio do domu seniora, po umówieniu telefonicznym.

Apelujemy w tym miejscu, aby zgłaszali się do nas seniorzy lub ich opiekunowie, dla których ta maseczka może być faktycznym zabezpieczeniem. Nie zmarnujmy tej możliwości zabezpieczenia naszych rodziców, babć i dziadków.

Szczegółowe informacje odnośnie otrzymania maseczki można uzyskać pod nr telefonu +48 664 052 748.

Chcielibyśmy w tym miejscu skierować pomoc dla naprawdę potrzebującej grupy seniorów. Jesteśmy w stanie zorganizować dla tych osób zakupy z dowozem do domu. Odbiorca ponosi tylko koszt zamówionych produktów. Bardzo prosimy o nienadużywanie tej formy pomocy, jest ona przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zaopatrzyć się w podstawowe produkty. Jeżeli wiecie Państwo, że w waszej okolicy jest osoba nie mająca dostępu do Facebooka i strony internetowej, przekażcie te informacje.

Pomagajmy sobie nawzajem w tym trudnym czasie.