Od dnia 1 stycznia 2020 zmieniły się w Bytomiu przepisy związane z gospodarowaniem odpadami. Nakładają one na mieszkańców obowiązek segregacji. Informacje o wszystkich wprowadzanych zmianach w gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz o nowych deklaracjach można znaleźć w Wydziale Komunalnym UM Bytom, tel. (32) 283 63 19, (32) 283 63 17.

Więcej informacji w załączniku.