Szanowni Państwo, wracając do naszej informacji z 30 października 2019 r. dotyczącej wywozu odpadów wielkogabarytowych informujemy, że:

  • odpowiedzialność za wywóz odpadów wielkogabarytowych wystawianych w miejscach do tego wyznaczonych ponosi Urząd Miasta (https://www.bytom.pl/odpady-wielkogabarytowe-nie-zostaly-od…)
  • wywóz odpadów poremontowych leży po stronie osób remontujących swoje mieszkania. Jednakże każdy mieszkaniec opłacający wywóz nieczystości może raz w roku złożyć wniosek w Administracji na podstawienie kontenera. Czas oczekiwania to 2-3 tygodnie. Kontener podstawiany jest na 3-5 dni
  • z chwilą wykorzystania przez mieszkańca w danym roku kontenera, każdy mieszkaniec, przeprowadzający remont, zobowiązany jest do zakupu we własnym zakresie pojemnika na odpady (w dowolnej formie – kontener lub tzw. big bag), na uzgodniony okres, który odbierany jest przez podmiot u którego został zakupiony
  • odpady biodegradowalne (liście) są w miarę możliwości systematycznie usuwane z terenów zarządzanych przez Bytomską Spółdzielnię Mieszkaniową