Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa bezustannie poprawia stan techniczny swoich zasobów. Dla komfortu mieszkańców obecnie wymieniane są piony wodno-kanalizacyjne. Służby Spółdzielni we współpracy z firmami wykonującymi powyższe przedsięwzięcie starają się, by realizacja prac przebiegała sprawnie, bez dotkliwych komplikacji.

Niemniej, jeśli mają Państwo jakieś zastrzeżenia do przeprowadzanych modernizacji, zapraszamy do zgłaszania w Spółdzielni tych uwag. Nie tylko w zakresie wymiany pionów ale także wszystkich niepokojących spraw możecie Państwo informować za pośrednictwem Działu Komunikacji z Mieszkańcami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powstał dział, który jest do Państwa dyspozycji. Ponadto, od listopada bieżącego roku, dyżury, w których uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu Komunikacji z Mieszkańcami oraz Kierownik Administracji odbywać się będą kolejno w każdym tygodniu, w godzinach od 7:00 do 9:00, w siedzibach poszczególnych Administracji, a to:

  • ADM-1 – w każdy poniedziałek;
  • ADM-2 – w każdy wtorek;
  • ADM-3 – w każdą środę;
  • ADM-4 – w każdy czwartek

Mieszkańców, którzy nie mogą pojawić się osobiście zachęcamy do kontaktu z Działem Komunikacji z Mieszkańcami pod numerem telefonu 32 281-12-91 wew. 12 lub osobiście w pokoju nr 30 w budynku biura Zarządu przy ul. Kolejowej 1a.

W celu poprawy komunikacji z mieszkańcami, Zarząd Spółdzielni postanowił także zamontować, na zewnątrz budynków, przed drzwiami wejściowymi do siedzib wszystkich Administracji, zamykane skrzynki, w których mieszkańcy będą mogli pozostawić kierowane do Spółdzielni pisma zawierające wnioski dotyczące spraw związanych z zamieszkaniem w Spółdzielni.

Zarząd udostępnia mieszkańcom nowy sposób przekazywania wniosków, które będą po-mocne przy podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie dalszego rozwoju Spółdzielni. Takie decyzje wymagają przeanalizowania różnych punktów widzenia.

Inicjatywa ta jest dla Zarządu cennym źródłem informacji o zmieniających się potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców.