Po kilku latach przerwy mieszkańcy ponownie będą mogli zadecydować na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy. Na ten cel zagwarantowano aż 4 mln zł.

Nabór wniosków trwa od 15 lipca do 10 września.

Powodzenie realizacji Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego zakłada też, że w głosowaniu na poszczególne projekty będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Bytomia. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna będzie zgoda rodzica lub opiekuna.

W tym roku Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa proponuje wykonanie mini siłowni przy powstałej alejce przy ul. Chorzowskiej 29A od strony stawu na Administracji nr 3 jak i wielofunkcyjnego placu zabaw mieszczącego się przy ul. Grota Roweckiego 21-25 na Administracji nr 1.

Zapraszamy mieszkańców do głosowania na powyższe projekty, gdyż w znaczny sposób wbogacą otoczenie tych rejonów dając tym samym możliwość aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Formularze do głosowania, a także wzór zgody opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu, będą dostępne:

  1. w formie elektronicznej do pobrania i wydruku na stronie internetowej www.bytom.pl pod hasłem „Bytomski Budźet Obywatelski” od godz. 8:00 13 października 2019r.;
  2. w formie papierowej od 13 października 2019r. do pobrania w punktach konsultacyjnych, które zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bytom.pl po hasłem „Budźet Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w godzinach ich urzędowania.

Czym jest Budźet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy Bytomia.

W tym roku do dyzpozycji jest 4 mln złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta.

Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia.

To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski

Podpisz listy popierające projekty wytypowane na dwóch Administracjach – 1 lub 2.

W dniach od 13 do 28 października, poprzez drogę elektroniczną bądź papierową, odbędzie się głosowanie na wytypowane projekty.