Z dniem 01.01.2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Informacje dotyczące przedmiotowej ustawy można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod adresem:  https://www.bytom.pl/przeksztalcenie-uzytkowania-wieczystego