To już drugie spotkanie z najstarszymi Mieszkańcami naszej Spółdzielni. Serdecznie dziękujemy za Waszą obecność, a pracownikom Klubu, w tym Pani Kierownik Halinie Oster za wspaniałą organizację imprezy. Dziękujemy też naszej Radzie Nadzorczej za obecność – w jej imieniu pojawili się: Tomasz Sobczak, Joanna Kobyłka i Marian Sitko.
Gości witał prezes BSM Andrzej Panek, w towarzystwie wiceprezes Barbary Halemby, oraz członka zarządu Jarosława Adamskiego.
Cieszymy się, że razem z nami świętujecie 60-lecie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nie zabrakło radości, wzruszeń, rozmów, ale także czasu na taniec i zabawę. Serdecznie dziękujemy, licząc że w kolejnych latach nie zabraknie podobnych spotkań.