Masz pomysł - napisz

Na podstawie Uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z 29.12.2014 r., Zarząd ustala, że od 1 lutego 2015 r. we wszystkich zsobach BSM nastąpi zmiana ceny wody i odprowadzania ścieków w kwocie łącznej brutto 14,44 zł/m3. W związku ze zmianą ceny wody Zarząd informuje, że zostaną przeprowadzone odczyty zużycia wody wodomierzy indywidualnych w terminach od 29 stycznia 2015r. do 06 lutego 2015 r.

Zarząd ustala również nową stawkę opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla lokali, które ze względu na brak wodomierzy indywidualnych rozliczane są ryczałtowo (wziąwszy pod uwagę cenę wody i normatyw):

1. Administracje nr 1,2,3,4 - lokale bez c. c. w . (cena wody 14,44 zł /m3 x normatyw 10,50 m3) = 151,62 zł/osobę zamieszkałą w lokalu/m-c

2. Administracje nr 2 i 3 - lokale z c. c. w. (cena wody 14,44 zł /m3 x normatyw 11 m3) = 158,84 zł + energia do podgrzania wody 33,00 zł = 191,84 zł/osobę zamieszkałą w lokalu/m-c

Stawka za podgrzanie centralnie ciepłej wody pozostaje bez zmian w wysokości:

-25,46 zł/m3- w zasobach Administracji nr 2 z c. c. w.

-20,00 zł/m3- w zasobach Administracji nr 3 z c. c. w.