powrót>>       

Na podstawie Uchwały nr 565/2009 prot. z 29.12.09 nr 43/2009, warunkiem uzyskania zaświadczenia do notariusza przez osobę zamierzającą zbyć lokal mieszkalny, jest wniesienie na rachunek Spółdzielni dodatkowej, jednorazowej zaliczki na poczet wyniku rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za ostatni sezon grzewczy, w wysokości zależnej od okresu zamieszkiwania w danym sezonie rozliczeniowym, licząc po 80,00 zł za każdy kolejny miesiąc zamieszkiwania w lokalu.
Zaliczkę jw. osoby pobierające zaświadczenie do notariusza powinny wnosić na indywidualny rachunek danego lokalu w PKO BP z opisem „ jednorazowa zaliczka na c.o.". W celu rozliczenia wpłaconej zaliczki należy podać adres do korespondencji oraz numer osobistego konta bankowego w Dziale opłat za lokale, pokój nr 6, budynek Zarządu BSM.

powrót>>