powrót>>       

Spółdzielnia w myśl obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zmianami) nie potwierdza prawa do pobytu na formularzach meldunkowych. Sprawy zameldowań i wymeldowań załatwia się w Urzędzie Miejskim, ul. Parkowa 2a w Wydziale Spraw Obywatelskich, wymagane druki pobrać można na parterze Urzędu w Punkcie Informacyjnym.

Tym niemniej na podstawie § 17 p. 9) Statutu Spółdzielni Mieszkańcy mają obowiązek informować Spółdzielnię o zmianie danych, które mają wpływ na stosunki cywilnoprawne pomiędzy nim a Spółdzielnią, w tym przede wszystkim na wysokość opłat miesięcznych za korzystanie z lokalu.

Zgłoszenia zmiany ilości osób w lokalu dokonać należy na piśmie lub osobiście we właściwej administracji spółdzielczej.

powrót>>