powrót>>       

Członkostwo w Spółdzielni związane jest z posiadaniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Nie można zrezygnować z członkostwa bez rezygnacji z prawa do takiego lokalu.

Natomiast członkowie posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu mogą bez utraty swojego prawa wypowiedzieć na piśmie członkostwo w BSM. Nie ma także obowiązku członkostwa w odniesieniu do osób nabywających takie prawo.

Natomiast członkostwo w BSM wiąże się, obok uprawnień związanych z udziałem w działalności Spółdzielni, z uprawnieniem do korzystania w ramach miesięcznej opłaty za lokal z pożytków z mienia Spółdzielni oraz jej działalności finansowej.

Wypowiedzenie członkostwa w Spółdzielni na piśmie składa się w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości p. nr 32 lub 34. Do wypowiedzenia można dołączyć wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia. Termin załatwienia takiego wniosku: 30 dni.

powrót>>