powrót>>       

W razie zamierzonej wymiany grzejników na grzejniki nowej generacji należy zwrócić się na piśmie o podanie warunków takiej wymiany do Działu Technicznego BSM, ul. Kolejowa 1a.

Wydane warunki techniczne określać będą m.in.:

- konieczną moc grzejników mających być wymienionymi wynikającą z zapotrzebowania i bilansu cieplnego budynku;

- sposób i czas dokonywania takiej wymiany;

- inne warunki wynikające z położenia lokalu w budynku.

Termin odpowiedzi - do 30 dni. 

W przypadku wydania zgody na:

  • zmianę sposobu ogrzewania mieszkania - właściwa Administracja BSM,
    która przy współudziale Działu Technicznego wyda opinię

  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - właściwa Administracja BSM

  • kafelkowanie łazienki, kuchni - właściwa Administracja BSM

  • montaż anteny TV, satelitarnej - właściwa Administracja BSM

 

powrót>>