powrót>>       

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w celu wynajęcia części wspólnej nieruchomości np. pralni, suszarni - należy uzyskać zgodę większości współwłaścicieli danej nieruchomości, a w przypadku pomieszczenia po zsypie - zgodę użytkowników lokali z danego piętra lub, w przypadku położenia pomieszczenia po zsypie pomiędzy piętrami, podpisy użytkowników lokali obu pięter. Zgodę należy zebrać na liście według poniższego wzoru:
Niniejszym wyrażam Pani/u __________________________ zgodę na zagospodarowanie pomieszczenia __________________________ znajdującego się ______________________________

L.p

Nazwisko i imię

Numer lokalu

Podpis (czytelny)

 

 

 

 

Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z takiego pomieszczenia składa się we właściwej Administracji Spółdzielni lub biurze Zarządu BSM przy ulicy Kolejowej 1a. Do wniosku dołącza się listę z podpisami.

powrót>>