powrót>>       

Istnieje możliwość dokonywania rozliczeń z tytułu należności za posiadany lokal mieszkalny lub garaż na podstawie „Polecenia zapłaty". Dostępny poniżej formularz "Zgody na obciążenie rachunku" należy złożyć w dziale Opłat za Lokale - ul. Kolejowa 1a, 1 piętro, pokój nr 6.

Zgodnie z informacjami zawartymi w w/w formularzu prosimy o uważne wypełnienie w zakresie indywidualnego numeru rachunku bankowego oraz potwierdzenie podpisem zgodnym ze złożonym w banku.

Polecenie zapłaty - Zgoda na obciązenie rachunku

Jednocześnie informujemy, że osoby posiadające rachunek w EURO BANK S.A. nie mogą skorzystać z tej usługi, gdyż bank ten nie obsługuje poleceń zapłaty.

powrót>>