ZARYS HISTORYCZNY SPÓŁDZIELNI

Początki Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sięgają 1958 roku – 8 lutego tego roku zarejestrowana została pierwsza w Bytomiu spółdzielnia mieszkaniowa pod nazwą „Strzecha Rodzinna”. Jej założycielami były 24 osoby, a powołana była do realizacji 2 budynków o 32 mieszkaniach. W latach późniejszych do „Strzechy Rodzinnej” dołączyły  się spółdzielnie mieszkaniowe przyzakładowe – założone między innymi przy Zakładach Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” i Hucie „Bobrek”. Prawie równocześnie ze „Strzechą Rodzinną” – bo 10.04.1958 r. – zarejestrowane zostały Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Dymitrow”, nieco później spółdzielnie mieszkaniowe przy KWK „Szombierki” oraz KWK „Bobrek”. Wszystkie te spółdzielnie przykopalniane połączyły się w 1967 r. w Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik”. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha Rodzinna” oraz Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”  w dniu 4.06.1973 r. połączyły się w jedną Bytomską Spółdzielnię Mieszkaniową. Zasoby Bytomskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej w momencie połączenia się obejmowały kilkanaście budynków w centrum miasta i Szombierkach, osiedle  Arki Bożka, przejęte w 1972 roku od Spółdzielni Mieszkaniowej „Węglostal”. Perspektywy inwestycyjne obejmowały dalszą  rozbudowę dzielnicy Szombierki oraz budowę osiedla mieszkaniowego w Miechowicach. W 1990 roku wielkość zasobów Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przekraczała 800 tys. m2 powierzchni użytkowej zasobów mieszkalnych i użytkowych. Składały się na nie 335 budynków mieszkalnych, 37 pawilonów użytkowych oraz  1256 garaży, zaś powierzchnia terenów użytkowania wieczystego Spółdzielni przekraczała 70 ha. W 1991 r. z Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wydzieliły się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” – obejmująca zasoby spółdzielcze w zachodniej części śródmieścia Bytomia oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” z zasobami spółdzielczymi na tym osiedlu.   Dzisiejsza Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest nadal największą spółdzielnią mieszkaniową w Bytomiu i zalicza się do spółdzielń o średniej wielkości w skali kraju i województwa. Staramy się być organizacją przyjazną ludziom i społeczności lokalnej oraz łączącą tradycje ruchu spółdzielczego w Bytomiu z wezwaniami teraźniejszości i przyszłości. Jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw w naszym mieście, Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa może poszczycić się znacznymi wyróżnieniami otrzymanymi za swą innowacyjną działalność. Na rynku lokalnym otrzymaliśmy dwukrotnie Medal miasta Bytomia: 1. W 2002 roku Medal miasta Bytomia Spółdzielnia otrzymała z rąk Prezydenta Krzysztofa Wójcika za szczególne zasługi dla miasta. 2. W 2007 roku Spółdzielczy klub „Relaks” wyróżniony został Medalem Miasta Bytomia za swe dotychczasowe osiągnięcia na polu wychowawczo – oświatowo – kulturalnym. Na rynku regionalnym i ogólnopolskim: W 2008 roku Spółdzielnia nasza wyróżniona została przez przyznanie jej godła Eu Standard za szczególny wkład w rozwój gospodarki mieszkaniowej, przyznawanej przez Group Media Partner oraz redakcję Przeglądu Gospodarczego. Rok 2009 był również owocny dla Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ponieważ otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie Złotego Lauru przyznawanego przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami za wsparcie i rozwój gospodarki nieruchomościami  oraz podejmowanie przedsięwzięć służących oszczędności energii i ochronie środowiska.