PAŃSTWO

http://www.prezydent.pl - Prezydent RP

http://www.sejm.gov.pl/ - Sejm RP

http://www.trybunal.gov.pl/ Trybunał Konstytucyjny RP

http://www.rpo.gov.pl/ - Rzecznik Praw Obywatelskich

http://www.krn.org.pl/ - Krajowa Rada Notarialna