CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI


Nieruchomości stanowiące własność Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej charakteryzują się dość zaawansowanym, jak na spółdzielczość mieszkaniową, wiekiem, wynoszącym średnio około 30 lat. Spółdzielnia nasza posiada jednakże i zasoby młodsze, z końca lat osiemdziesiątych, jak na przykład na osiedlu w Łagiewnikach przy ulicach Adamka i Armii Krajowej. Budynki nasze wtopiły się w bytomski krajobraz - a w niektórych jego dzielnicach, jak na przykład na osiedlu Szombierki
lub na osiedlu Arki Bożka - stanowią one jego element dominujący.

Własnością Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest dzisiaj między innymi:

 • 163 budynki z 7.765 mieszkaniami;

 • 144 lokali użytkowych, w tym 108 lokali w 21 pawilonach, 5 w budynku biura Zarządu oraz 31 lokali poza pawilonami;

 • ponad 50 hektarów terenów użytkowania wieczystego;

 • 5 stacji hydroforowych oraz 6,06 km sieci wodociągowych osiedlowych;

 • 13 km dróg osiedlowych;

 • 792 garaże;

Łączna powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni przekracza ponad 390 tys. m2.

Spółdzielnia zarządza ponadto jedną wspólnotą mieszkaniową.

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza 6.706 Członków, w tym 273 Członków oczekujących na pierwsze mieszkanie.

Charakteryzując budynki mieszkaniowe Spółdzielni stwierdzić należy przede wszystkim, iż:

 • 95 % budynków wyposażonych jest w instalację centralnego ogrzewania;

 • 40 % budynków posiada instalację centralnie ciepłej wody użytkowej;

 • wszystkie budynki wyposażone są w instalację gazową;

 • budynki z c.o. są wyposażone w liczniki ciepła wraz z automatycznymi regulatorami nośnika ciepła, zaś znajdujące się
  w nich grzejniki - w zawory termostatyczne gazowe "Danfoss" oraz - w 98 % mieszkań - w podzielniki kosztów c.o. "Techem" "Ista";

 • wszystkie budynki spełniają normy przenikalności cieplnej obowiązujące w okresie ich realizacji;

 • wszystkie budynki wyposażone są w wodomierze, a zdecydowana większość mieszkań (pon. 98 %) w wodomierze w punktach czerpalnych wody.

 • Wobec braku rozsądnych systemowych i akceptowalnych z gospodarczego punktu widzenia rozwiązań w skali powszechnej dla całego mieszkalnictwa w tym zakresie, Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje aktywnych i wiarygodnych podmiotów gospodarczych do współdziałania w tych dziedzinach gospodarki zasobami
  mieszkaniowymi, o których wyżej mowa.

  Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmuje ponadto wnioski wspólnot mieszkaniowych o sprawowanie zarządu nad nieruchomością na podstawie przepisów ustawy o własności lokali. 

  Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest interesującym i wiarygodnym partnerem przedsięwzięć gospodarczych w dziedzinie mieszkalnictwa. Za wyborem Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako partnera wspólnych przedsięwzięć gospodarczych przemawia zarówno jej tradycja jak i jej dzisiejsza kondycja finansowa oraz zaangażowanie Spółdzielni na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Bytomia.


adm 4 - Pl. Akademicki

adm 4 - Pl. Wojska Polskiego

adm 3 - ul. Chorzowska

adm 4 - ul. Alojzjanów

adm 2 - ul. Podhalańska

adm 1 - ul. Grota - Roweckiego

adm 4 - Pl. Wojska Polskiego

adm 3 - ul. Chorzowska

adm 1 - ul. Grota - Roweckiego

adm 1 - Godulska

adm 1 - Godulska

adm 4 - Sokoła

adm 1 - Orzegowska

adm 3 - Chorzowska

adm 4 - Sokoła

adm 4 - Lenartowicza

adm 2 - Wyzwolenia

adm 2 - Zabrzańska