powrót>>       

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI W KADENCJI 2016 - 2019 R.

1. Sobczak Tomasz  PRZEWODNICZĄCY RN
2. Przybyła Aleksander

 WICEPRZEWODNICZĄCY RN

3. Lach Jerzy
 SEKRETARZ RN
4. Kobyłka Joanna
 CZŁONEK RN - Oddelegowana czasowo do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
5. Kopiński Andrzej
 CZŁONEK RN
6. Panek Mieczysław
 CZŁONEK RN
7. Sitko Marian
 CZŁONEK RN

 

 

powrót>>