Mieszkania zbywane są na drodze przetargu, termin i warunki uczestnictwa są podane w pozycji--> Przetargi--> Przetargi na lokale mieszkalne.