Lista wolnych lokali mieszkalnych oraz termin i warunki uczestnictwa w przetargu podane są w pozycji--> Przetargi--> Przetargi na lokale mieszkalne.