powrót>>       

Bytom, 02.11.2017r.

Mieszkania przeznaczone do przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu.
____________________________________________________________________


1. Bytom ul. Małachowskiego 9A/48 - pow. użytkowa 45,84 m2
Mieszkanie położone na parterze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni łazienki z wc, ogrzewanie piecowe.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 57.510,00 zł. Wysokość wadium 5.751,00 zł.
Administracja - ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83).

2. Bytom ul. Wróblewskiego 9/10 - pow. użytkowa 62,35 m2
Mieszkanie położone na III piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki, wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 121.600,00 zł. Wysokość wadium 12.160,00 zł
Administracja - ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83)..

3. Bytom ul. Adamka 24G/7 - pow. użytkowa 49,83 m2
Mieszkanie położone na III piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 98.700,00 zł. Wysokość wadium 9.870,00 zł
Do lokalu przynależy piwnica numer 7 o powierzchni użytkowej 3,48 m2 .
Administracja - ul. Chorzowska 57 w Bytomiu (tel. 32 282-25-12).

Osoby, o których mowa w art. 11 ust. 2a usm mogą zgłaszać roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu nie później niż do czasu otwarcia przetargu. Osoba ta obowiązana jest złożyć pisemny wniosek w tym zakresie w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32).

Przetarg - licytacja odbędzie się w dniu 30.11.2017 r. o godz. 12:00 w sali nr 20 budynku Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:
- Zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu,
- Wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 27.11.2017r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
Wysokość kwoty postąpienia wynosi:
1) co najmniej 200 zł przy cenie wywoławczej do 50.000 zł włącznie.
2) co najmniej 500 zł przy cenie wywoławczej powyżej 50.000 zł.
Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32) lub telefonicznie 32/ 281-12-91 wew.42.

 


Mieszkanie przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.1. Bytom ul. Zabrzańska 84/5 - pow. użytkowa 19,50 m2
Mieszkanie położone na pierwszym piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 1-go pokoju, przedpokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, brak ogrzewania.
Z lokalem związany jest udział wynoszący 1469/100000 części w nieruchomości wspólnej.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 31.140,00 zł. Wysokość wadium 3.114,00 zł
Administracja - ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83).

Przetarg - licytacja odbędzie się w dniu 30.11.2017 r. o godz. 12:00 w sali nr 20 budynku Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:
- Zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu,
- Wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 27.11.2017r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Wysokość kwoty postąpienia wynosi co najmniej 200 zł przy cenie wywoławczej do 50.000 zł włącznie.
Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32) lub telefonicznie 32/ 281-12-91 wew.42.

 

powrót>>