Obowiązek zgłaszania zajęcia pasa drogowego   

Informacja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu