Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Więcej informacji dostępnych jest na stronie.