Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia, że wtorek – 02 maja 2023 r.

W BYTOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ będzie DNIEM WOLNYM OD PRACY (w zamian za złożone wnioski urlopowe pracowników).

BEZ ZMIAN DYŻURY TELEFONICZNE POD NUMERAMI:

32 / 281–33–55 oraz 784-389-243

BĘDZIE PEŁNIĆ CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE BSM