Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a ogłasza, że w dniu 24.10.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 1a w Bytomiu sala nr 20 odbędzie się przetarg nieograniczony – w formie licytacji ustnej – na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Bytomiu przy ul. Witczaka. 

Szczegóły zostały zamieszczone w pozycji ogłoszenia podstrona przetargi.